Academie Muziek en Woord AMW MOL

Specialisatie muziek ( kortlopend ) study-close-button

Voor wie ?

Voor musici die zich na of tijdens de 4de graad extra willen specialiseren bieden we een programma op maat

Wat?

Specialisatie is een verdiepend en verbredend traject na of tijdens een vierde graadsopleiding. In deze tweejarige opleiding worden je vaardigheden verder ontwikkeld in functie van jouw artistieke parcours.

Als je reeds les volgt op de academie is het belangrijk dat je je tijdig kandidaat stelt voor volgend schooljaar. Vraag dit dus tijdig aan! Meld je aan met een duidelijke motivatie, ondersteund door je leerkracht. Hierna word je uitgenodigd voor een gesprek met leerkrachten en/of directie om te peilen naar het artistieke groeiproces dat je wilt afleggen en naar de haalbaarheid van het parcours. Hierbij wordt rekening gehouden met motivatie, engagement en leerhouding. De academie laat zo spoedig mogelijk weten of je toegelaten wordt tot de specialisatie.

Als je nog geen les volgt in de academie, kan je je tot 15 september kandidaat stellen. Meld je aan met een schriftelijke motivatie en een overzicht van je voorheen gevolgde opleidingen. Hierna word je uitgenodigd voor een gesprek met leerkrachten en/of directie om te peilen naar het artistieke groeiproces dat je wilt afleggen en naar de haalbaarheid van dit parcours. Hierbij wordt rekening gehouden met motivatie, engagement en leerhouding.