Academie Muziek en Woord AMW MOL

Optie jazz-pop-rock study-close-button

Voor wie?

Voor leerlingen die de tweede graad of de voormalige lagere graad beëindigd hebben of slagen tijdens een toelatingsperiode.

Wat?

Leerlingen maken een keuze uit het aanbod van opties en volgen gedurende 3 schooljaren wekelijks 3 lestijden de lessen van de gekozen optie.

Jongeren volgen verplicht het vak Muzieklab in het eerste jaar van de derde graad

en hebben dus geen keuzevak in 3.1. Vanaf het tweede jaar volgen zij een keuzevak uit het aanbod. Muzieklab wordt aangeboden in drie stijlvariaties:

Muzieklab:klassiek, Muzieklab:jazz-pop-rock en Muzieklab:dj

Inhoud?

In de lessen Muzieklab van de derde graad jazz-pop-rock bouwen we verder op alles wat je in de lessen Muziekatelier van de tweede graad hebt geleerd maar we gaan specifiek in de richting van de jazzmuziek en de pop- en rockmuziek.

Het vak heet Muzieklab JPR en is een ondersteunend vak voor de leerlingen in jazz-, de pop- en de rockrichtingen. In de domeinen van gehoorvorming, muziektheorie en muziekgeschiedenis bouw je in dit vak competenties op die je in de instrument- en combolessen creatief kan inzetten.

De jazzmuziektheorie of de theorie voor pop- en rockmuziek maakt gebruik van alle begrippen uit de klassieke algemene muziektheorie. Vele klassieke begrippen hebben echter een andere lading in een andere stijlrichting. Elk van deze stijlen kent haar eigen begrippen, symbolen, klankkleuren en interpretaties. We hebben het over akkoordsamenstellingen en –symbolen, over toonreeksen, over improvisatie, over stijlinterpretatie. We bekijken en beluisteren de ganse muziekgeschiedenis van de jazz, de pop- en de rockmuziek.

Op tijd en stond verlaten we het klaslokaal voor enkele activiteiten: gezamenlijke concertbezoeken, een uitstap naar een concertgebouw of een jazzcafé, een museum of tentoonstelling, het bijwonen van een repetitie door een professioneel ensemble, het lokale concertaanbod enz

In de derde graad volg je, naast instrumentles, ook het vak groepsmusiceren (instrumentaal of vocaal) of begeleidingspraktijk. In deze lessen ondervind je hoe fijn het is om in groep te musiceren of te begeleiden.
Er zijn meerdere mogelijkheden die je best bespreekt met je leerkracht of op het secretariaat. Onder bepaalde voorwaarden kan een leerling het vak groepsmusiceren vervangen door leeractiviteiten binnen zijn/haar vereniging. Dit zijn de lessen in de alternatieve leercontext.

Verder volg je nog een keuzevak, je hebt de keuze uit :

Enkel de lestijd van het vak muzieklab wordt vooraf bepaald. (zie hiernaast )

De overige lestijden worden in samenspraak met de leerkracht vastgelegd.klas dag uur
Mol A ( 3.1 )  donderdag 18u00 - 19u00
Mol B ( 3.2 + 3.3 ) donderdag 19u00 - 20u00

Bijlagen