Academie Muziek en Woord AMW MOL

Domein Dans Academie voor Muziek en Woord geweigerd owv ‘budgettaire redenen’

Omwille van budgettaire redenen weigert de Vlaamse overheid de oprichting van ‘dans’ als derde domein binnen onze Academie voor Muziek en Woord. Zowel de academie als het gemeentebestuur reageren teleurgesteld op deze beslissing. De opstart van de optie ‘musical’ voor de 3de en 4de graad kreeg wel groen licht. Het uitgebreide aanvraagdossier voor het domein dans was inhoudelijk meer dan voldoende sterk en beantwoordde aan alle vereisten. Andere factoren dan de inhoud van ons specifieke dossier doen de Vlaamse overheid evenwel anders beslissen. Uitstel is evenwel geen afstel. We blijven vastberaden om voluit te gaan voor de uitbreiding van ons onderwijsaanbod, zeker met het oog op de realisatie van de eengemaakte Kunstencampus in De Zwaan. We beraden ons momenteel over verdere stappen om in één van de volgende schooljaren alsnog het beoogde doel te bereiken.

De Academie voor Muziek en Woord diende begin dit jaar bij de Vlaamse overheid een nieuw en inhoudelijk sterker onderbouwd dossier in om een domein dans te mogen opstarten in het schooljaar 2021 - 2022. Een eerste aanvraagdossier om in onze Academie voor Muziek en Woord een domein dans te mogen opstarten, werd vorig jaar door de Vlaamse overheid negatief beoordeeld. Naast het nieuwe domein Dans werd ook de optie Musical opnieuw aangevraagd.

 

Waarom optie musical?

  • Er is interesse in het genre musical bij de huidige leerlingen van de academie
  • Er is al een leerkracht binnen het leerkrachtenkorps met het geschikte diploma om musical te geven
  • Musical is één van de optie(s) bij uitstek die de verschillende domeinen (dans, woord/tekst, muziek) binnen de academie verbindt en crossovers extra kan versterken.

 

Musical wel, dans niet

De beslissing van de Vlaamse overheid om de opstart van het domein dans opnieuw te weigeren komt volledig onverwacht. De enige motivatie die we ontvingen was ‘omwille van budgettaire redenen’. Het nieuwe domein leidt – volgens de motivatie van de Vlaamse overheid – tot extra leerlingen en dus bijkomende kosten voor Vlaanderen.

Verdere stappen

De academie en het gemeentebestuur beraden zich de komende weken en maanden over verdere stappen. In elk geval zullen we alle mogelijke inspanningen leveren om van de optie musical een groot succes te maken. Daarnaast blijven we vastberaden om voluit voor een domein dans te gaan. We beschouwen deze Vlaamse beslissing dan ook als uitstel, zeker geen afstel.

Meer info

Meer info: Academie voor Muziek en Woord, 014 31 38 21, amw@gemeentemol.be, www.amwmol.be

Gepubliceerd op maandag 31 mei 2021 0 u.