Academie Muziek en Woord AMW MOL

AMW in coronatijd

Beste leerlingen en ouders

Nu de paasvakantie voorbij is, blijven er in het deeltijds kunstonderwijs (DKO) nog steeds heel wat vragen onbeantwoord. Wanneer starten de lessen opnieuw? Samen met het voltijdse onderwijs? Gaan de academies nog wel open dit schooljaar? Wat met de evaluaties, met de openbare en andere toonmomenten? Wat met de maatregelen rond social distancing, veiligheid en organisatie?

Via de media vernemen we dat er nog een ganse reeks beslissingen over alle onderwijsniveaus in Vlaanderen genomen moet worden. Dus ook over het DKO.

Omdat we geen leerplichtonderwijs aanbieden, staat het DKO niet op de eerste plaats van de te nemen beslissingen. Dit laat vermoeden dat wij bij de laatsten zullen zijn die terug de academiedeuren zullen mogen openen.

Uiteraard is het verzekeren van veiligheid en gezondheid voor iedereen in onze specifieke onderwijsvorm de voornaamste bezorgdheid. We onderzoeken momenteel de mogelijkheden om op een veilige manier opnieuw met de lessen te starten.

Geen activiteiten met publiek.

Het schoolbestuur DKO Mol-Balen-Dessel besliste eerder, op advies van de crisis-cel van de gemeente Mol, om alle evenementen met publiek zoals toonmomenten, openbare proeven, voorstellingen, concerten, infodagen, opendeurdagen, eindejaarsfeest enz…af te gelasten.

De aanwezigheid van verschillende leeftijdsniveaus die elkaar dagelijks ontmoeten is een van onze sterktes maar is nu een zwakke schakel geworden. Bovendien ontvangen we dagelijks leerlingen die bij kwetsbare groepen horen.

Veel vragen maar nog slechts weinig antwoorden.

We hopen ten laatste tijdens de week van 27 april meer duidelijkheid te krijgen en te kunnen geven over het verdere verloop van dit bijzondere maar bizarre schooljaar wanneer we meer informatie van de bevoegde overheden hebben ontvangen

Wij zijn er ons van bewust dat vele leerlingen en ouders met vragen blijven zitten. Een deel daarvan is ons bekend. Daarom buigen wij ons de komende dagen en weken met het AMW-team over mogelijke (praktische) antwoorden.

Heb je zelf vragen of suggesties, stuur ze dan via mail naar amw@gemeentemol.be

Van zodra we concrete en werkbare info hebben ontvangen, wordt dit meegedeeld in een volgende mail. Houd dit zeker in het oog!

Artistieke uitdagingen via de digitale weg blijven doorgaan.

Intussen blijven we via digitale weg met elkaar communiceren en artistiek-pedagogische prikkels en tools aanbieden.

Mis je de uitdaging aan de hand van mogelijke thuisopdrachten of persoonlijke feedback, neem dan contact op met je leraars. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor de verdere invulling van de lessen op afstand.

Over de evaluaties aan het einde van het schooljaar zullen we jullie later nog voldoende op de hoogte brengen. Onze volledige aandacht gaat gedurende de komende weken naar het lesgeven en het lesvolgen.

Heb je vragen, bedenkingen, voorstellen, … hou ze vooral niet voor jezelf, maar stuur ze door. Wij weten graag hoe het met jullie gaat en welke vragen voor jullie onduidelijk of onbeantwoord bleven.

Het secretariaat zal minder regelmatig bemand zijn en daardoor moeilijker telefonisch te bereiken. Maar we trachten jullie mails zo snel mogelijk te verwerken.

Inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021

De inschrijvingen voor het komende schooljaar starten reeds op 11 mei, uitsluitend online via de website amwmol.be en uitsluitend voor de huidige ingeschreven leerlingen. Nieuwe inschrijvingen kunnen pas vanaf 2 juni, online en (hopelijk) ook fysiek op het secretariaat van de academie. Meer info over de inschrijvingen en lesmomenten kun je vinden op onze website die we voortdurend bijwerken in functie van het nieuwe schooljaar.

Laat van je horen en zien!

Hou het veilig en gezond!

Zorg goed voor jezelf en voor elkaar.

Met vriendelijke groeten,

Herbert Janssens

Directeur Academie Muziek en Woord

Mol-Balen-Dessel

Guido Gezellestraat 31A

2400 Mol

herbert.janssens@gemeentemol.be

www.gemeentemol.be

Gepubliceerd op woensdag 22 april 2020 0 u.