Academie Muziek en Woord AMW MOL

Missie en Visie

Missie

Met kunst creëren we de toekomst, zowel voor de maatschappij, onze leerlingen als onze leerkrachten.
We stimuleren en inspireren jong en oud om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.
Creatieve geesten krijgen alle ruimte en vertrouwen om te groeien en bloeien.
We bieden onze leerlingen een kwalitatieve en attractieve omgeving waar belevend leren de rode draad vormt.

Visie

Onze drie kernwaarden
Onze academie is van en voor iedereen. We vertrekken vanuit onze drie kernwaarden:

 • Elke leerling en leerkracht is uniek. We waarderen iedereen om wie ze zijn.
 • Via verwondering, verbeelding, verwezenlijking, vormgeving en verwoording komen we tot verbinding.
 • We staan met beide voeten in de samenleving en verrijken het culturele leven in Mol, Balen en Dessel.

Onze werkingsprincipes

Leerlingen en leerkrachten gaan gelijkwaardig met elkaar om. Onderlinge inspiratie vormt de verbinding op artistiek en menselijk vlak. Kunstzinnige ontwikkeling gebeurt zowel binnen als buiten onze schoolmuren.

We werken volgens de cyclus van waarderend ontwikkelen

 1. Verwonderen
  Begeestering vormt ieders drijfveer en voedingsbodem. Passie en gedrevenheid versterken de intrinsieke motivatie.

 2. Verbeelden en verwezenlijken
  Leerkrachten en leerlingen trekken samen op ontdekkingstocht naar artistieke ontwikkeling. Leerlingen worden enthousiast aangemoedigd en ondersteund. Dit geeft hen alle kansen om hun vaardigheden in te oefenen en verder aan te scherpen, zodat ze een breed pallet aan artistieke competenties verkennen.

 3. Vormgeven
  Onze leerlingen tonen fier hun artistieke capaciteiten aan het publiek. Via toonmomenten, concerten, voorstellingen, live streamings, opnames, podcasts,… organiseren we hiervoor talrijke kansen.

 4. Verwoorden
  Met de blik op de toekomst geven leerkrachten en leerlingen elkaar opbouwende feedback. Samen reflecteren ze over verdere groei, krijgen ideeën vorm én worden nieuwe doelen gesteld.

Als academie willen we onze leerlingen leren genieten van de enorme rijkdom van muziek en woord. Creativiteit staat altijd centraal. Speelplezier functioneert als krachtige motor. We stimuleren een kritische blik en streven steeds naar een esthetische en innovatieve vormgeving.