Academie Muziek en Woord AMW MOL

Lezing 'Van Altamira tot Zakros, of hoe beschavingen verdwijnen en ontstaan.' door dr. Klaas Van Steenhuyzen

Bent u al eens het noorden kwijtraakt bij al die culturen die in de voorbije millennia in het zuiden van Europa zijn ontstaan (en weer verdwenen)? Dan probeert deze lezingenreeks daar helderheid en orde in te brengen.

In een sneltreinvaart doorloopt de spreker de verschillende regio’s en periodes vanaf het ontstaan van de mens tot aan de komst van de Romeinen. In dat overzicht zoekt hij naar de grote ontwikkelingen die de mens doormaakt en de principes die de mens overal deelt. Rationalisatie, stedenbouwkundig beleid, klimaatsverandering, migratie,... zijn ook in de Oudheid ruim aan bod gekomen. Hoe kwam men toen verandering te boven? Vooral bij de scharniermomenten in de geschiedenis wordt stilgestaan: waarom veranderen dingen en welke gevolgen heeft dat dikwijls? Dit alles wordt geïllustreerd met archeologische voorbeelden.

Klaas Vansteenhuyse behaalde een doctoraat in de archeologie en was als archeoloog onder andere actief in Griekenland, Syrië en Israël.
Zijn onderzoeksinteresse gaat uit naar de verbanden tussen verschillende gebieden rond de oostelijke Middellandse Zee. Hij publiceerde bij het Davidsfonds, is docent aan de Davidsfonds Academie en begeleidt cultuurreizen. Momenteel is hij verbonden aan de hogeschool UC Leuven-Limburg.

Inschrijving volledig na overschrijving op BE31 9795 2738 4355 op naam van Davidsfonds Mol.

Praktische informatie

Wanneer

Prijs

€ 25,00
15 euro voor leden Davidsfonds, Heemkunde Mol en Gregoriuskoor.

Waar

Academie voor Muziek en Woord

Contact

E-mail
mol@davidsfonds.net
tel.
014725675